“Ben je van mening veranderd? Er is een product dat niet aan je wensen voldoet? We leggen je uit hoe je dit het best aanpakt.”

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op elke aankoop.

Daarenboven heb je het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de aangekochte producten terug te bezorgen. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van levering of ophaling.

Om het retourrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de betreffende producten te retourneren. Je moet hiervoor gebruikmaken van dit retourformulier. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de producten hebben ontvangen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. De teruggestuurde producten moeten in originele staat verkeren en van de originele labels voorzien zijn, zonder (bijkomende) beschadiging. Indien dit niet het geval is dan hebben wij het recht om de retour te weigeren.

Als je besluit om over te gaan tot retour, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan (exclusief de eventuele logistieke- of leveringskosten) onverwijld binnen redelijke termijn, van ons terug. Voor deze terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht. Wij betalen bij een retour het aankoopbedrag integraal terug. De logistieke- of leveringskosten (zoals hier vermeld) worden evenwel niet terugbetaald.

De kosten voor het versturen/bezorgen van de retour worden niet vergoed en zijn dus voor jouw rekening. Je dient de producten die worden geretourneerd zorgvuldig te verpakken en te voorzien van een kopie van het ingevulde en ondertekende retourformulier, vergezeld van een kopie van de verkoopfactuur. Indien dit niet het geval is dan hebben wij het recht om de retour te weigeren.
Je bent vrij om een logistieke dienstverlener naar keuze in te schakelen om de producten terug te bezorgen, maar dient hiertoe zelf alle initiatieven te nemen. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor pakketten die beschadigd of verloren zijn tijdens dit transport.

Heb je nog vragen over ons retourbeleid? Contacteer onze klantenservice.